“Voedselverspilling voorkomen door het samenbrengen van vraag en aanbod op het juiste moment”

“Lekker eten, buiten zijn, gezellige mensen.” Het zijn vaak genoemde antwoorden op de vraag wat mensen belangrijk vinden. Het zijn antwoorden die wij zelf ook gebruiken. Op micro schaal hebben we het als Nederlanders prima in dat opzicht, op macro schaal zijn er serieuze uitdagingen. In 1991 hebben we besloten deze uitdagingen aan te gaan en een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Froozzoo is opgericht, zodat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ook kunnen genieten van lekker eten, buiten zijn en gezellige mensen om hen heen, met een duidelijke missie en een visie om dat waar te maken.
Positieve ontwikkelingen van innovatie zijn verbeterde processen voor voedselproductie en conservering. Automatisering heeft er voor gezorgd dat de hoeveelheid voedsel geproduceerd per arbeidskracht exponentieel gestegen is. Door etenswaren, zowel halffabricaat als eindproduct, in te vriezen voor transport kan de kwaliteit langer gegarandeerd worden.

Deze ontwikkelingen samen resulteren in een enorm divers aanbod dat ten alle tijde beschikbaar is. De uitdaging is het juiste product op de juiste plaats op de juiste tijd te krijgen. Froozzoo ondersteunt fases waar dit proces afwijkt van de operationele standaard.

Het juiste product op de juiste plaats op de juiste tijd

Froozzoo heeft een uniek netwerk van secundaire afzetmarkten door heel Europa waar we diepvries levensmiddelen discreet en zonder kannibalisering van producten uit je eigen afzetmarkt kunnen verkopen met alle lokale en internationale wetgeving in acht. Op deze manier garanderen we een afzet van producten wanneer tijd een dwingende factor is.

Efficiëntie is de belangrijkste schakel in het realiseren van een wereld met duurzame voedselproductie en het minimaliseren van derving.