Categorie 3 Materiaal: niet geschikt voor menselijke consumptie

Als opkoper van levensmiddelen biedt Froozzoo completen oplossingen voor producten van levensmiddelen. Dus ook voor categorie 3 materiaal. Dit zijn dierlijke bijproducten van dieren die geslacht zijn in een slachthuis en na een inspectie overeenkomstig EU-wetgeving zijn goedgekeurd, maar om commerciële redenen niet voor humane consumptie geschikt zijn.

Al deze producten vallen onder strikte EU-wetgeving en bevatten nooit symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten.

Voorbeelden van categorie 3 levensmiddelen

 • Vlees bestemd voor reguliere verkoop waarvan THT datum verstreken is
 • Diepgevroren producten die na ontdooien opnieuw ingevroren zijn
 • Afgekeurde partijen vanwege microbiologische redenen
 • Afgekeurde partijen vanwege onduidelijke herkomst (tracability)

Maar ook:

 • Rauwe melk van gezonde dieren
 • In volle zee gevangen vis voor de productie van vismeel
 • Hoeven, haren, veren, horens van dieren goedgekeurd voor humane consumptie
 • Voormalige voedingsmiddelen, bijvoorbeeld voedingsmiddelen waarvan de exploitant besluit ze niet meer voor humane consumptie te bestemmen
 • Producten van dierlijke oorsprong, of voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn om commerciële redenen of wegens productieproblemen, verpakkingsgebreken of andere problemen die geen risico voor de volksgezondheid of de diergezondheid inhouden

Heeft u een levensmiddelen te koop die vallen onder Categorie 3 materiaal? Neem direct contact op voor een goed bod.

Aankoop van partijen levensmiddelen uit Categorie 3

Categorie 3 materiaal verwerken vereist een partner met specifieke eigenschappen. Froozzoo beschikt over alle benodigde vergunningen voor handel, vervoer en opslag van CAT 3. Deze partijen worden verwerkt voor de dierenvoedingsector of bio vergisting, beter bekend als bio energie.

 • Eigen koelwagens voor transport
 • Eigen vrieshuis met centrale ligging
 • Kennis van nationale en internationale wetgeving

Wilt u weten of wij uw voorraad of restpartijen kunnen overnemen? Bel of mail en we bieden direct duidelijkheid.

Niet alleen CAT 3 artikelen

Froozzoo heeft jarenlange ervaring in het opkopen en verkopen van partijen (diepvries)producten. Wij kopen producten met productiefouten, maar hebben ook andere aankoopkanalen. Zo krijgen we vanuit ons Europese netwerk aanbod van:

 • Ingetrokken orders
 • End-of-life producten
 • Producten met nadere houdbaarheid
 • Schadepartijen als gevolg van brand, water of rook
 • Producten door productieafwijkingen

Wilt u restpartijen kopen om zelf door te verkopen? Neem contact op voor ons actuele aanbod.

Onze visie: verspilling voorkomen

Voedselverspilling is een van de grootste problemen van onze aarde. 30% van de totale voedselproductie voor menselijke consumptie wordt verspild. In Europa gooien we per persoon jaarlijks maar liefst 95 tot 115 kilo eten weg. Met onze diensten dragen we bij aan minder verspilling en voorkomen we derving doordat uw producten (en kapitaal) niet vernietigd wordt.

Partijen met Categorie 3 materiaal aan te bieden?

Wij helpen u graag uw voorraden of restpartijen aan te kopen. Dus heeft u partijen aan te bieden? Maak dan kennis met Froozzoo en informeer direct naar onze mogelijkheden.